Soppa och Politik

  • Onsdag den 16/1 kl 18.30 Alceahuset, Åkersberga

Vi bjuder på soppa och bröd och ett gott samtal. Samtal med Ann- Margarethe Livh om hur vänstern kan driva kommunala frågor. Ann-Margarethe har i många år varit aktiv kommunpolitiker som ledamot i kommunfullmäktige, som oppositionsborgarråd och senast fram till november 2018 som Demokrati och bostadsborgarråd (V) i Stockholms Stad.

Obs! Vi börjar med ett kort medlemsmöte kl 18.00

 

Klimatgruppen har haft sitt första möte!

I slutet av december träffades några medlemmar som på styrelsemötet åtagit sig att arbeta med klimatfrågan i en särskild grupp. Här följer några anteckningar från mötet:

  • Vår målsättning är att genom olika aktiviteter öka kunskapen om effekterna av klimatpåverkan.
  • Vår målgrupp är främst Österåkers kommuninvånare.
  • Vi är en partipolitiskt obunden grupp som är öppen för de individer och organisationer som ansluter sig till den plattform gruppen kommer att anta. ABF Norra Stockholms län är vår samarbetspartner runt de olika aktiviteter vi kommer att genomföra, organisationen Djurens Rätt kommer särskilt att bjudas in att delta.
  • Vi planerar att senare under våren arrangera ett öppet hus under en lördag i Folkets hus. Flera programpunkter är under planering.
  • En bokcirkel runt boken ”Om inte vi, så vilka?” av Jens Holm kommer att starta under februari. Är du intresserad av att delta, kan du redan nu anmäla dig till Linus Bjelkengren, 076 8991157 alt Christina Wulff, 073 7080955. Mer info om tid och plats kommer senare.
  • https://klimatsverige.se och [email protected] är två organisationer, bland flera andra, som är värda att följa.

Tveka inte att kontakta Linus eller Christina med tankar och förslag kring gruppens arbete!

SOPPA & POLITIK 7/11 kl 18.30

SOPPA & POLITIK
Onsdag 7/11 kl 18.30 Diaz Bistro – Alceahuset
Vilka konsekvenser för Österåkers invånare får alliansens förslag till budget?

Vänsterpartiet Österåker bjuder den 7/11 kl 18.30 in till ”Soppa och politik” där vi bjuder på soppa och pratar om alliansens budget och vårt alternativ. Plats: Diaz Bistro, Alceahuset.
VÄLKOMNA!

Vänstern framåt i Österåker

Tack till er alla som röstade på Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har gått framåt i hela landet, 7,9 % i Riksdagsvalet och 10,5 % i Landstingsvalet i Stockholms län.

I Österåker har vi gjort ett bra kommunval 4,8 % och vi har ökat med ett mandat i kommunfullmäktige till tre mandat. Vi är det enda oppositionsparti som går framåt i kommunen.Vänsterpartiet i Österåker växer. Vi har fördubblat vårt medlemsantal och det är många som nu vill engagera sig.

Vi har nu ett ansvar att se till att bli en konstruktiv opposition som både granskar och lägger fram alternativ till moderaternas politik. Vi ska vara en röst för både de som röstat på Vänsterpartiet och för alla de kommuninvånare som vill ha ett mänskligt, jämlikt, antirasistiskt och klimatsmart Österåker.

Bostäder för alla

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter ska alla människor ha möjlighet till ett eget hem. Vänsterpartiet tycker dessutom att det ska ske till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sverige.

Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Om vi vill att unga ska kunna bo kvar i Österåker behöver de ha någonstans att bo.

Därför vill vi:

Säkerställa att minst 50% av det som byggs de kommande fyra åren måste vara hyresrätter.

Ta fram en bostadsförsörjningsplan. Vi behöver bra bostäder till rimliga kostnader.

Ställa krav på det kommunala bostadsbolaget. Armada och privata entreprenörer för att öka byggandet av hyresrätter.

Ett tryggt och jämställt Österåker!

Vårt första namn på kommunlistan är Francisco Contreras.
Till vardags jobbar Francisco som utredare på Universitet- och Högskolerådet och på fritiden är han aktiv i kulturlivet.

Francisco tycker att Österåker är en fantastisk kommun att bo i. Därför brinner han för att Österåker ska vara tryggt, jämställt och klimatsmart.

Rösta på Francisco och Vänsterpartiet i kommunvalet den 9 september om du också vill ha ett tryggt och jämställt Österåker!

För ett bättre Österåker för alla, inte bara för några få.