Våra politiska uppdrag

Våra politiska uppdrag i Österåkers kommun:

Kommunfullmäktige
Francisco Contreras
Andreas Lennkvist Manriquez
Norma Aznar


Kommunstyrelsen
Francisco Contreras


Förskole- och grundutbildningsnämnden
Mauricio Contreras


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Andreas Lennkvist Manriquez
Mauricio Contreras


Byggnadsnämnden
Lars Leffler


Kultur- och fritidsnämnden
Daniel Lagge Lagunas 


Vård- och omsorgsnämnden
Anders Dahl


Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
Anita Grünewald


Socialnämnden
Norma Aznar
Peter Schön     


Demokrati- och valnämnden
Aliagha Ahmadi
Carolina Ekman


Miljö- och klimatrådet
Golriz Kamangar