bokcirkel Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21: a århundradet.

Vänsterpartiet i Österåker bjuder in till bokcirkel
Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21: a århundradet. (Redaktörer: Daniel Suhonen, Göran Therborn och Jesper Weithz)
Under rådande omständigheter kommer cirkeln att genomföras via Zoom. Första träffen planeras till söndag 25 april, kl 16 – 17. Då kommer vi gemensamt överens om när det är lämpligast att träffas och hur många träffar vi tycker att vi behöver.
Anmälan görs till [email protected]vansterpartiet.se