En för alla, alla för en

”En för alla, alla för en”

Vårt sjätte namn på kommunlistan är Nils Edspång.

Nils jobbar inom kriminalvården och han har länge varit engagerad i arbetarrörelsen. Han började sin politiska resa inom Socialdemokraterna men är sedan många år tillbaka stolt medlem i Vänsterpartiet. Nils hjärtefrågor är de om framtiden – nämligen att vi skapar ett tryggt och hållbart samhälle som våra barn och ungdomar kan växa upp i.

Rösta på Nils och Vänsterpartiet i kommunvalet den 9 september om du också vill ha ett demokratiskt och rättvist Österåker.

En för alla, alla för en!

 

VALRÖRELSEN BÖJAR NU

VALRÖRELSEN BÖJAR NU!
Vill du engagera dig för att göra Österåker mer jämställt och mer solidariskt? kom med! kontakta oss NU! [email protected]
På gång just nu
– Valupptakt  mat, musik och trevligt umgänge. Kom och umgås med oss. Torsdag 9 augusti kl 17
– Ljusterö Vi medverkar i “Med livet som insats” för en cykelväg på Ljusterö.  Lördag 11 augusti kl 12-14.30
Åkersberga Centrum. Vi finns med vår Valcykel på torget från den 11 augusti kl 9.00  fram till valet! kom förbi! Hjälp oss att bemanna!
– Valaffischering söndag 12 augusti kl 10. Kan du hjälpa till?
– Kanalens dag på Ekbacken Vi har två tält. Hjälp oss att bemanna! Söndag 26 augusti kl 10-17

MOTION: Inför 6 timmars arbetsdag på försök

Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler och där människor inte slits ut i förtid. Ett allt högre arbetstempo stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt står många människor långt från arbetsmarknaden eller arbetar ofrivilligt för lite. De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar framförallt bland kvinnor då de utöver sitt förvärvsarbete även har det obetalda huvudansvaret för familj och hem generellt. Det dubbelarbetet gör att många kvinnor idag väljer att arbeta deltid för att mäkta med. Kortare arbetstid kan därför både vara ett steg mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och bättre psykisk hälsa för kvinnor.

Sverige är rikare än någonsin. Samtidigt utvecklas tekniken så att vi behöver allt mindre tid för att göra samma jobb. När automatiseringen och digitalisering fortsätter kommer det att påverka vårt samhälle i grunden. Här har vi ett val. Vi kan välja en arbetsmarknad där vi får mer tid att leva. Vinsterna från teknikens utveckling investeras i en friskare befolkning för att lämna bakom oss en förlegad arbetsmarknad med stress och utslitning. Det borde vara en självklar utveckling.

Ny svensk forskning från Stressforskningsinstitutet pekar på att kortare arbetstid minskar stressen och sömnen förbättras. “Vi har utgått från antagandet att brist på tid för återhämtning kan orsaka utmattning och störd sömn. Och nu har vi med denna studie kunnat visa att den tid man frigör med en arbetstidsförkortning kan påverka detta i en positiv riktning” säger forskaren Helena Schiller som har lett arbetet med studien.

I Göteborg har ett projekt pågått i ett år med sex timmars arbetsdag inom kommunal äldreomsorg. För de anställda på Svartedalens äldreboende har projektet resulterat i både bättre hälsa och ett mer effektivt arbete. De anställda har istället för åtta timmar arbetat sex timmar per dag men med full lön. Rapporter från projektet visar att personalen som jobbat sex timmar mår bättre, känner sig lugnare och därmed får en bättre arbetsmiljö än på äldreboende där man inte har haft en arbetstidsförkortning. Resultat är slående. Bland annat har stressnivåerna hos de anställda förbättrats med över hundra procent. Vid det boende som användes som referens, med vanliga åttatimmars-dagar, förvärrades stressläget under samma period med 46 procent.

Vänsterpartiet vill att Österåker inför på försök sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom en eller flera verksamheter med kvinnodominerande yrken, så som den kommunala äldreomsorgen. Försöksverksamheten ska genomföras och utvärderas i samarbete med en följeforskare från t. ex. ett universitet eller institut. Valet av vilken/vilka enheter som ska delta i projektet ska göras i samråd med personalen.

Vänsterpartiet yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att:
Österåker genomför en försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på en eller ett par verksamheter inom den kommunala äldreomsorgen.

Francisco Contreras
Vänsterpartiet i Österåker

MOTION: För ett jämställt och tryggare Österåker

Hösten 2017 uppmärksammade folkrörelsen #metoo det utbredda samhällsproblemet med sexism, sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor – i skolan, i hemmet, på våra arbetsplatser och i samhället i stort. Hundratusentals kvinnor har vittnat om den otrygghet som kvinnor upplever i vårt samhälle.

Nu vill #metoo gå vidare med arbetet för att göra Sverige tryggt. Den 6 mars överlämnade därför en grupp initiativtagare till de 65 olika metoo-upprop en kravlista till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Bland kraven nämns bättre sex- och samlevnads- och samtyckesundervisning i skolan, mer pengar till kvinnojourer, en nationell visselblåsarfunktion för landets skolor, ökad satsning på stöd och behandling, skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet.

Kraven på ett tryggare samhälle innebär att också kommuner och kommunpolitiker måste ta den otrygghet tusentals vittnade om under #metoo på allvar. Vi bör ta fram förslag på åtgärder för ett jämställt och tryggare samhälle. Vi menar att kravlistan som överlämnades till jämställdhetsministern utgör en utmärkt grund för att jobba lokalt.

Exempel på konkreta åtgärder utifrån #metoo kravlista som Österåker skulle kunna vidta:

  1. Satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning i skolor.
  2. Stärkt arbete mot sexuella trakasserier. En visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända sig för att få hjälp mot sexuella övergrepp och trakasserier.
  3. Ett utbildningsmoment för att motverka sexism, destruktiva könsroller och sexuellt våld införs för kommunanställda.
  4. Aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet. Arbeta förebyggande i den kommunala verksamheten och med det lokala näringslivet för att motarbeta sexuella trakasserier.

Vi yrkar att:
Österåker tar fram lokala åtgärder utifrån #metoo rörelsens kravlista för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp, trakasserier och övergrepp mot kvinnor.

Francisco Contreras
Vänsterpartiet i Österåker

Ann-Christine Furustrand
Socialdemokraterna i Österåker