MOTION: Inför 6 timmars arbetsdag på försök

Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler och där människor inte slits ut i förtid. Ett allt högre arbetstempo stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt står många människor långt från arbetsmarknaden eller arbetar ofrivilligt för lite. De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar framförallt bland kvinnor då de utöver sitt förvärvsarbete även har det obetalda huvudansvaret för familj och hem generellt. Det dubbelarbetet gör att många kvinnor idag väljer att arbeta deltid för att mäkta med. Kortare arbetstid kan därför både vara ett steg mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och bättre psykisk hälsa för kvinnor.

Sverige är rikare än någonsin. Samtidigt utvecklas tekniken så att vi behöver allt mindre tid för att göra samma jobb. När automatiseringen och digitalisering fortsätter kommer det att påverka vårt samhälle i grunden. Här har vi ett val. Vi kan välja en arbetsmarknad där vi får mer tid att leva. Vinsterna från teknikens utveckling investeras i en friskare befolkning för att lämna bakom oss en förlegad arbetsmarknad med stress och utslitning. Det borde vara en självklar utveckling.

Ny svensk forskning från Stressforskningsinstitutet pekar på att kortare arbetstid minskar stressen och sömnen förbättras. “Vi har utgått från antagandet att brist på tid för återhämtning kan orsaka utmattning och störd sömn. Och nu har vi med denna studie kunnat visa att den tid man frigör med en arbetstidsförkortning kan påverka detta i en positiv riktning” säger forskaren Helena Schiller som har lett arbetet med studien.

I Göteborg har ett projekt pågått i ett år med sex timmars arbetsdag inom kommunal äldreomsorg. För de anställda på Svartedalens äldreboende har projektet resulterat i både bättre hälsa och ett mer effektivt arbete. De anställda har istället för åtta timmar arbetat sex timmar per dag men med full lön. Rapporter från projektet visar att personalen som jobbat sex timmar mår bättre, känner sig lugnare och därmed får en bättre arbetsmiljö än på äldreboende där man inte har haft en arbetstidsförkortning. Resultat är slående. Bland annat har stressnivåerna hos de anställda förbättrats med över hundra procent. Vid det boende som användes som referens, med vanliga åttatimmars-dagar, förvärrades stressläget under samma period med 46 procent.

Vänsterpartiet vill att Österåker inför på försök sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom en eller flera verksamheter med kvinnodominerande yrken, så som den kommunala äldreomsorgen. Försöksverksamheten ska genomföras och utvärderas i samarbete med en följeforskare från t. ex. ett universitet eller institut. Valet av vilken/vilka enheter som ska delta i projektet ska göras i samråd med personalen.

Vänsterpartiet yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att:
Österåker genomför en försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på en eller ett par verksamheter inom den kommunala äldreomsorgen.

Francisco Contreras
Vänsterpartiet i Österåker