Ställ krav på Region Stockholm

Ställ krav på Region Stockholm

Vi har lämnat in en fråga till Vård- och omsorgsnämnden om IVO:s kritik mot Region Stockholm som inte tagit sitt vårdansvar gentemot boende på särskilda boenden för äldre.
IVO pekar på allvarliga brister inom Region Stockholm i vården av äldre människor under Coronapandemin. Var femte Coronasjuk på äldreboenden fick ingen läkarbedömning. Endast en handfull procent fick träffa en läkare. Istället sattes allt som oftast palliativ vård in, vård med mediciner som lugnar och minskar andningen för att lindra lidandet en kort tid innan en oundviklig död. Om detta var rätt beslut vet vi inte eftersom de flesta av dessa Coronasjuka inte fick träffa en läkare.
Vi vill att Österåker agerar för att Region Stockholm tar sitt ansvar. Vi vill att kommunen och vård- och omsorgsnämnden kräver att Region Stockholm tar sitt fulla vårdansvar mot vårdbehövande på särskilda boenden i enlighet med vad IVO menat att de borde.