För ett jämställt Österåker

Vi har kommit långt med jämställdhet i Sverige men än är vi inte där! När besparingar ska göras är det oftast de kvinnodominerade verksamheterna som får stå tillbaka. Vi vill se högre löner och bättre arbetsvillkor inom äldrevården och öka stödet till damidrotten. Tillsammans bygger vi Österåker starkt!