8 mars – Internationella kvinnodagen

Christina Wulff, ordförande i Vänsterpartiet i Österåker, har ordet:
Den internationella kvinnodagen, som firas den 8:e mars, instiftades. 1910 av den andra internationalen på initiativ av Clara Zetkin. Dagen skulle uppmärksamma kampen för kvinnlig rösträtt och jämlikhet mellan könen. FN beslöt 1978 att föra upp 8:e mars på listan över internationella högtidsdagar och från att ha varit en dag där man uppmärksammade kvinnors kamp för lika rättigheter har innehållet förskjutits mot en mer opolitisk dag där man ”firar” kvinnan.
Sverige har kommit långt i frågan om politisk, ekonomisk, kulturell och rättslig jämlikhet men har fortfarande mycket kvar att arbeta med. Kvinnor har t.ex fortfarande lägre löner vid lika arbete och utbildning, högre uttag av VAB och deltidsarbete vilket avspeglar sig i lägre pensioner. Våld mot kvinnor i nära relationer har ökat under pandemin enligt Jämställdhetsmyndigheten och samma myndighet har publicerat en delrapport där en av tre kvinnor uppger att de utsatts för sexuella trakasserier. Folkhälsomyndighetens rapport från 2019 visar samma tydliga mönster. Patriarkala strukturer gör sig påminda inom många områden.

Den internationella kvinnodagen måste också uppmärksamma det globala förtrycket av kvinnor. Ojämlika samhällssystem där förtrycket visar sig som könsstympning, som bristande rättsskydd eller som mannens rätt att utöva väld mot sin kvinna måste bekämpas.

Vänsterpartiet har den 8:e mars under ett par år delat ut litteratur som belyser kvinnors situation internationellt och nationellt. I år bedömer vi att vi inte kan garantera ett säkert smittskydd och ställer därför in bokutdelningen. Vi kommer i stället att stötta lokala, nationella och internationella organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och skydd och uppmanar våra kommuninvånare att göra det samma.

Christina Wulff
Ordförande
Vänsterpartiet Österåker