Budget 2021 En stark välfärd – ett starkt Österåker

Vänsterpartiets budgetförslag har en skattehöjning på 25 öre och föreslår bland annat återinförande av den kommunala hemtjänsten och höjda anslag till Kvinnojouren.
  • Näst lägsta skatt i Sverige Vänsterpartiet föreslår en höjning av skattesatsen med 25 öre till 17,35 kr. Detta för att säkra finansieringen av välfärden. Vi tillför verksamheten  31 miljoner kronor. Dessutom vill vi minska politikerarvoden med 8 miljoner kronor, pengar som ska gå oavkortad till verksamheten. Volymökningar och indexuppräkning uppgår till 90 miljoner kronor. Totalt tillför vi verksamheten 129 miljoner kronor jämfört med 2020.
  • JULBONUS Samtliga kommunanställda ska få en särskild julbonus på 3 000 kr och erbjudas kostnadsfri influensavaccination.
  • SKOLAN upprustning av lärmiljöerna i skolorna, utökat studiestöd, mindre barngrupper.
  • TRYGGHET resurser till att bekämpa drogmissbruk och kriminalitet, halverade avgifter för idrottsanläggningar.
  • MILJÖ OCH KLIMAT utredning av möjligheten att anlägga en biogasstation i Österåker.

Läs hela budget här Budget2021VÖsteråker