För ett jämställt Österåker

Vi har kommit långt med jämställdhet i Sverige men än är vi inte där! När besparingar ska göras är det oftast de kvinnodominerade verksamheterna som får stå tillbaka. Vi vill se högre löner och bättre arbetsvillkor inom äldrevården och öka stödet till damidrotten. Tillsammans bygger vi Österåker starkt!

bokcirkel Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21: a århundradet.

Vänsterpartiet i Österåker bjuder in till bokcirkel
Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21: a århundradet. (Redaktörer: Daniel Suhonen, Göran Therborn och Jesper Weithz)
Under rådande omständigheter kommer cirkeln att genomföras via Zoom. Första träffen planeras till söndag 25 april, kl 16 – 17. Då kommer vi gemensamt överens om när det är lämpligast att träffas och hur många träffar vi tycker att vi behöver.
Anmälan görs till [email protected]vansterpartiet.se

Bygg en ny kommunal grundskola vid Hackstaskolan och bygg ut Österåkers Gymnasium

Österåker behöver en långsiktig skolutveckling bortom ideologiska skygglappar. Vi måste sätta eleverna först och utgå från utbildningsbehoven. Ekonomiska kalkyler och affärsintressen får inte fortsätta styra skolpolitiken i Österåker.
– Vänsterpartiet vill att en ny kommunal grundskola byggs vid gamla ”Hackstaskolan” och att Österåkers Gymnasium ska vara kvar på en centralt belägen plats och byggas ut så att fler elever får plats och inte tvingas söka sig till andra kommuner, säger Vänsterpartiets gruppledare Francisco Contreras
Österåker står inför ett behov av nya grundskolor. Vi har en inflyttning på ca 1 000 personer varje år. Idag finns totalt 7 141 elever i årskurs F-9 i Österåker, varav 882 går i skolor utanför kommunen. Redan till år 2025 prognostiseras det totala antalet elever i årskurs F-9 att öka med 939.
– Österåker behöver bygga 2-3 nya grundskolor. Vänsterpartiet vill därför att det byggs en kommunal grundskolan vid gamla Hackstaskola. Fastigheten har ett skolkök, en matsal och en idrottshall. Vi lämnade in i januari i år en motion om att bygga en F-9 skola där. Vi hoppas att fler partier stödjer denna motion, säger Mauricio Contreras, ledamot i Förskole- och grundskolenämnden (V).
Ett problem vi har idag är antalet gymnasieplatser är för få i Österåker. Många Österåkerselever som vill gå på populära Österåkers Gymnasium (ÖG) får inte plats. Statistik från gymnasieantagningen visar att 57% behöriga elever som sökte till ÖG hösten 2019 fick inte plats. De tvingas därför söka sig till andra kommuner.
– Vi anser att det är hög tid att bygga ut gymnasieskolan i Österåker. Österåkers Gymnasium måste expandera. Elever ska inte behöva söka sig till andra kommuner för att få en gymnasieplats. Vi arbetar även aktivt för att alla elever oavsett behov ska få den utbildning som de har rätt till. I vår kommun ska ingen elev lämnas utanför, säger Andreas Lennkvist Manriquez andre viceordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (V).

Mer pengar till svensk äldreomsorg

Hurra! Vänsterpartiet ordnar mer pengar till svensk äldreomsorg. Vänsterpartiet har tillsammans med M och KD lagt fram ett förslag till extrabudget som riksdagen nu har sagt ja till. Det innebär välkomna tillskott till äldreomsorgen. Kommunerna tilldelas i en extrabudget 2 miljarder kronor för att minska antalet timanställda och 1 miljard tillförs för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. Nu måste vi se till att Österåkers kommun gör det.

Coronakommissionen pekade på problemet med att så många i äldreomsorgen bara är timanställda. Varje äldre får då träffa fler olika personal och det blir mer smittspridning. Därför är trygga jobb så viktigt. Trygga jobb i äldreomsorgen räddar liv.

8 mars – Internationella kvinnodagen

Christina Wulff, ordförande i Vänsterpartiet i Österåker, har ordet:
Den internationella kvinnodagen, som firas den 8:e mars, instiftades. 1910 av den andra internationalen på initiativ av Clara Zetkin. Dagen skulle uppmärksamma kampen för kvinnlig rösträtt och jämlikhet mellan könen. FN beslöt 1978 att föra upp 8:e mars på listan över internationella högtidsdagar och från att ha varit en dag där man uppmärksammade kvinnors kamp för lika rättigheter har innehållet förskjutits mot en mer opolitisk dag där man ”firar” kvinnan.
Sverige har kommit långt i frågan om politisk, ekonomisk, kulturell och rättslig jämlikhet men har fortfarande mycket kvar att arbeta med. Kvinnor har t.ex fortfarande lägre löner vid lika arbete och utbildning, högre uttag av VAB och deltidsarbete vilket avspeglar sig i lägre pensioner. Våld mot kvinnor i nära relationer har ökat under pandemin enligt Jämställdhetsmyndigheten och samma myndighet har publicerat en delrapport där en av tre kvinnor uppger att de utsatts för sexuella trakasserier. Folkhälsomyndighetens rapport från 2019 visar samma tydliga mönster. Patriarkala strukturer gör sig påminda inom många områden.

Läs mer

Ställ krav på Region Stockholm

Ställ krav på Region Stockholm

Vi har lämnat in en fråga till Vård- och omsorgsnämnden om IVO:s kritik mot Region Stockholm som inte tagit sitt vårdansvar gentemot boende på särskilda boenden för äldre.
IVO pekar på allvarliga brister inom Region Stockholm i vården av äldre människor under Coronapandemin. Var femte Coronasjuk på äldreboenden fick ingen läkarbedömning. Endast en handfull procent fick träffa en läkare. Istället sattes allt som oftast palliativ vård in, vård med mediciner som lugnar och minskar andningen för att lindra lidandet en kort tid innan en oundviklig död. Om detta var rätt beslut vet vi inte eftersom de flesta av dessa Coronasjuka inte fick träffa en läkare.
Vi vill att Österåker agerar för att Region Stockholm tar sitt ansvar. Vi vill att kommunen och vård- och omsorgsnämnden kräver att Region Stockholm tar sitt fulla vårdansvar mot vårdbehövande på särskilda boenden i enlighet med vad IVO menat att de borde.

Budget 2021 En stark välfärd – ett starkt Österåker

Vänsterpartiets budgetförslag har en skattehöjning på 25 öre och föreslår bland annat återinförande av den kommunala hemtjänsten och höjda anslag till Kvinnojouren.
  • Näst lägsta skatt i Sverige Vänsterpartiet föreslår en höjning av skattesatsen med 25 öre till 17,35 kr. Detta för att säkra finansieringen av välfärden. Vi tillför verksamheten  31 miljoner kronor. Dessutom vill vi minska politikerarvoden med 8 miljoner kronor, pengar som ska gå oavkortad till verksamheten. Volymökningar och indexuppräkning uppgår till 90 miljoner kronor. Totalt tillför vi verksamheten 129 miljoner kronor jämfört med 2020.
  • JULBONUS Samtliga kommunanställda ska få en särskild julbonus på 3 000 kr och erbjudas kostnadsfri influensavaccination.
  • SKOLAN upprustning av lärmiljöerna i skolorna, utökat studiestöd, mindre barngrupper.
  • TRYGGHET resurser till att bekämpa drogmissbruk och kriminalitet, halverade avgifter för idrottsanläggningar.
  • MILJÖ OCH KLIMAT utredning av möjligheten att anlägga en biogasstation i Österåker.

Läs hela budget här Budget2021VÖsteråker

Österåker i botten i arbetet med djurvänlighet

Vänsterpartiet i Österåker frågar i en interpellation varför Österåkers Kommun hamnar bland den absoluta botten i Djurens Rätts undersökning när det gäller att ta djurvänliga beslut. Österåkers placering är plats 236 av 240 kommuner.
Djurens Rätts undersökning Djurvänlig kommun är den enda i sitt slag. Undersökningen bygger på kommunernas egna uppgifter om satsningar på bl. a. minskad köttkonsumtion och djurskyddskrav vid upphandling. För att nå en topplacering krävs både seriösa satsningar på att utöka andelen växtbaserad mat och högt ställda djurskyddskrav vid upphandling. Bland frågorna finns om kommunen ställer djurskyddskrav som går längre än djurskyddslagstiftning.
Resultatet visar att över 80 procent av kommunerna som deltagit i Djurens Rätts stora undersökning har minskat på andelen kött i befintliga rätter under det senaste året. Det framgår också att åtta av tio barn har en vegetarisk rätt att välja på varje dag i grundskolan, medan bara var fjärde kommun serverar vegetariskt till barn i förskolan utan förbeställning.
Djurvänlighet är en hållbar och klimatsmart strategi som dessutom är bra för kommuninvånarnas hälsa och gynnar en mer rättvis livsmedelsproduktion. Forskning visar att de djur vi håller som boskap är minst lika empatiska och smarta som våra vanligaste sällskapsdjur.
Vänsterpartiet i Österåker tycker att arbetet med djurvänlighet måste vara en självklar del av kommunens hållbarhetsarbete. Vi hade gärna sett att Österåker istället toppade Djurens Rätts lista.