Multihallen: Se upp för kraftig kostnadsökning – bjud in lokala näringslivet till samarbete.

Multihallen: Se upp för den kraftiga kostnadsökningen och bjud in det lokala näringslivet till samarbete.

Den 15 juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med byggnationen av en helt ny Multihall i Österåker. Det är ursprungligen ett förslag från kommunens idrottsrörelse som vi sa ja till och vi stödjer byggnationen helhjärtat. Kommunen behöver skapa goda förutsättningar för idrottsutövare och föreningslivet. Vi är dock kritiska till både kostnadsökningen och ett tilltänkt sponsoravtal.

Vi är oroliga för att kostnaderna för Multihallen drar iväg. Den första kalkylen som gjordes var på 280 Mkr. En senare beräkningen hamnade på 320 Mkr. Nu har kostnaden för Multihallen ökat till 430 Mkr. Jämfört de två senaste beräkningar finns en kostnadsökning med ca 26 %.

Politikerna har ett ansvar för att ta vara på skattebetalarnas pengar och vi måste därför få kontroll över kostnaderna för Multihallen. Det måste göras nu när det fortfarande finns tid. Vi kräver framöver kontinuerliga uppföljningar och transparenta ekonomiska redovisningar.

På kommunfullmäktiges senaste sammanträde den 15 juni ställde vi oss kritiska till ett förslag till sponsoravtal för Multihallen som vi bedömde inte var fördelaktigt för Österåker. Förslaget innehöll ett alldeles för lågt pris för exponeringsmöjligheterna och det fanns flera otydligheter i avtalet. Vi ställde oss också kritiska till ett krav från den tilltänkta sponsorn att ”Österåker” inte ska finnas med i Multihallens namn

Vi anser inte att kommunen ska låsa sig för tidigt i ett sponsoravtal. Vi vill att kommunen ska först undersöka marknaden och ta in flera anbud. Vi anser att kommunen måste bjuda in det lokala näringslivet till ett samarbete. Den samlade oppositionen lyckades stoppa sponsoravtalet och vi förutsätter att Alliansen nu tar till sig de synpunkter som oppositionen framförde vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Förläng etableringstiden för nyanlända

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppmanar både regeringen och kommunerna att förlänga etableringstiden för nyanlända. Nuvarande etableringstid är 24 månader och målet är att en nyanländ ska efter denna tidsperiod försörja sig genom arbete.

Under etableringstiden får kommunen ersättningen från staten. Den nyanlända ska tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen upprätta en etableringsplan, där SFI och samhällsorientering ingår. SFI-studierna i 2–3 terminer kombineras med praktik, arbetsmarknadsaktiviteter och insatser som rustar för arbete. Etablering av nyanlända är en av nycklarna till god välfärd i vår kommun. Prognoserna visar att de kommande åren är behoven av arbetskraft inom välfärden stora. Att etableringen av nyanlända in i vårt samhälle fungerar är därför en avgörande framtidsfråga för Sverige i allmänhet och vår kommun i synnerhet.

Tyvärr gör Coronapandemin svårt just nu för de nyanlända att etablera sig i samhället inom den nuvarande tidsram som är begränsat till högst 24 månader. Experter konstaterar att nyanlända tappar nu viktig tid i etableringsprogrammet. Därför förordar SKR att etableringstiden förlängs för att på så sätt få bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kravet på förlängd etableringstid riktas i huvudsak till regeringen och riksdag. Men kommunerna kan självmant fatta ett sådant beslut. Många kommuner i landet har redan tagit initiativ till att förlänga etableringstiden. I Stockholm ger minst 13 kommuner vissa eller alla grupper möjlighet till viss förlängning efter de första två åren.

Vi föreslår att Österåker förlänger etableringstiden för nyanlända.

Vi stödjer Kvinnojouren i Österåker

Med anledning av Jämställdhetsmyndighetens och SKR:s bedömning att coronapandemin ökar risken för våld i hemmen, har Vänsterpartiet i Österåker beslutat att stödja Kvinnojouren i Österåker med 5000 kronor. Isoleringen, den ekonomiska pressen och en allmänt ökad oro gör, att risken för kvinnor och barn att utsättas för våld nu är betydligt högre. Trycket på organisationer som möter kvinnor i svåra situationer kommer därför att öka. Samtidigt som Vänsterpartiet bidrar ekonomiskt till Kvinnojourens verksamhet, utmanar vi de andra partierna i Kommunfullmäktige att göra samma sak.

På Kvinnojourens hemsida, www.kvinnojoureniosteraker.se, kan man ta del av deras verksamhet.

Styrelsen
genom
Christina Wulff, ordförande