artikel

Vi stödjer Kvinnojouren i Österåker

Med anledning av Jämställdhetsmyndighetens och SKR:s bedömning att coronapandemin ökar risken för våld i hemmen, har Vänsterpartiet i Österåker beslutat att stödja Kvinnojouren i Österåker med 5000 kronor. Isoleringen, den ekonomiska pressen och en allmänt ökad oro gör, att risken för kvinnor och barn att utsättas för våld nu är betydligt högre. Trycket på organisationer som möter kvinnor i svåra situationer kommer därför att öka. Samtidigt som Vänsterpartiet bidrar ekonomiskt till Kvinnojourens verksamhet, utmanar vi de andra partierna i Kommunfullmäktige att göra samma sak.

På Kvinnojourens hemsida, www.kvinnojoureniosteraker.se, kan man ta del av deras verksamhet.

Styrelsen
genom
Christina Wulff, ordförande

Kopiera länk