artikel

Multihallen: Se upp för kraftig kostnadsökning – bjud in lokala näringslivet till samarbete.

Multihallen: Se upp för den kraftiga kostnadsökningen och bjud in det lokala näringslivet till samarbete.

Den 15 juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med byggnationen av en helt ny Multihall i Österåker. Det är ursprungligen ett förslag från kommunens idrottsrörelse som vi sa ja till och vi stödjer byggnationen helhjärtat. Kommunen behöver skapa goda förutsättningar för idrottsutövare och föreningslivet. Vi är dock kritiska till både kostnadsökningen och ett tilltänkt sponsoravtal.

Vi är oroliga för att kostnaderna för Multihallen drar iväg. Den första kalkylen som gjordes var på 280 Mkr. En senare beräkningen hamnade på 320 Mkr. Nu har kostnaden för Multihallen ökat till 430 Mkr. Jämfört de två senaste beräkningar finns en kostnadsökning med ca 26 %.

Politikerna har ett ansvar för att ta vara på skattebetalarnas pengar och vi måste därför få kontroll över kostnaderna för Multihallen. Det måste göras nu när det fortfarande finns tid. Vi kräver framöver kontinuerliga uppföljningar och transparenta ekonomiska redovisningar.

På kommunfullmäktiges senaste sammanträde den 15 juni ställde vi oss kritiska till ett förslag till sponsoravtal för Multihallen som vi bedömde inte var fördelaktigt för Österåker. Förslaget innehöll ett alldeles för lågt pris för exponeringsmöjligheterna och det fanns flera otydligheter i avtalet. Vi ställde oss också kritiska till ett krav från den tilltänkta sponsorn att ”Österåker” inte ska finnas med i Multihallens namn

Vi anser inte att kommunen ska låsa sig för tidigt i ett sponsoravtal. Vi vill att kommunen ska först undersöka marknaden och ta in flera anbud. Vi anser att kommunen måste bjuda in det lokala näringslivet till ett samarbete. Den samlade oppositionen lyckades stoppa sponsoravtalet och vi förutsätter att Alliansen nu tar till sig de synpunkter som oppositionen framförde vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Kopiera länk