artikel

Förläng etableringstiden för nyanlända

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppmanar både regeringen och kommunerna att förlänga etableringstiden för nyanlända. Nuvarande etableringstid är 24 månader och målet är att en nyanländ ska efter denna tidsperiod försörja sig genom arbete.

Under etableringstiden får kommunen ersättningen från staten. Den nyanlända ska tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen upprätta en etableringsplan, där SFI och samhällsorientering ingår. SFI-studierna i 2–3 terminer kombineras med praktik, arbetsmarknadsaktiviteter och insatser som rustar för arbete. Etablering av nyanlända är en av nycklarna till god välfärd i vår kommun. Prognoserna visar att de kommande åren är behoven av arbetskraft inom välfärden stora. Att etableringen av nyanlända in i vårt samhälle fungerar är därför en avgörande framtidsfråga för Sverige i allmänhet och vår kommun i synnerhet.

Tyvärr gör Coronapandemin svårt just nu för de nyanlända att etablera sig i samhället inom den nuvarande tidsram som är begränsat till högst 24 månader. Experter konstaterar att nyanlända tappar nu viktig tid i etableringsprogrammet. Därför förordar SKR att etableringstiden förlängs för att på så sätt få bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kravet på förlängd etableringstid riktas i huvudsak till regeringen och riksdag. Men kommunerna kan självmant fatta ett sådant beslut. Många kommuner i landet har redan tagit initiativ till att förlänga etableringstiden. I Stockholm ger minst 13 kommuner vissa eller alla grupper möjlighet till viss förlängning efter de första två åren.

Vi föreslår att Österåker förlänger etableringstiden för nyanlända.

Kopiera länk