Ett tryggt och jämställt Österåker!

Vårt första namn på kommunlistan är Francisco Contreras.
Till vardags jobbar Francisco som utredare på Universitet- och Högskolerådet och på fritiden är han aktiv i kulturlivet.

Francisco tycker att Österåker är en fantastisk kommun att bo i. Därför brinner han för att Österåker ska vara tryggt, jämställt och klimatsmart.

Rösta på Francisco och Vänsterpartiet i kommunvalet den 9 september om du också vill ha ett tryggt och jämställt Österåker!

För ett grönare och mer hållbart Österåker

Vårt andra namn på kommunlistan är Andreas Lennkvist Manriquez.

Andreas är född och uppvuxen i Österåker och till vardags studerar han statsvetenskap och hållbar utveckling på Stockholms Universitet. Utöver Andreas stora engagemang i djurrättsfrågor så är hans hjärtefrågor jämställdhet och miljö/klimat.

”Vi måste ställa om till ett mer hållbart samhälle om vi i framtiden ska ha ett samhälle kvar. Det är helt enkelt vår tids ödesfråga och för att klara av de utmaningar som vi står inför, med torka och vattenbrist så krävs det en långsiktig och progressiv miljöpolitik. ”

Rösta på Andreas och Vänsterpartiet i kommunvalet den 9 september för ett grönare och mer hållbart Österåker

Ett mänskligare Österåker!

Vårt tredje namn på kommunlistan är Norma Aznar.

På vardagarna jobbar Norma som rektor och på fritiden är hon aktiv i ett flertal integrationsprojekt. Det är också integration och jämställdhetsfrågor som är Normas hjärtefrågor i politiken.

Med hennes arbete både i skolverksamheten och integrationsarbetet vill hon skapa hopp om framtiden. Det är också därför som Norma valde att gå in i politiken. För att skapa ett hoppfullt samhälle som vågar stå upp för människovärdet även när det svajar.

Rösta på Norma och Vänsterpartiet i kommunvalet den 9 september om du också vill ha ett mänskligare Österåker!

Ett Österåker för alla, inte bara de resursstarka!

Vårt fjärde namn på kommunlistan är Christina Wulff.

Christina har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom skolan, bland annat som rektor. Christina har alltid upplevt sitt arbete som meningsfullt och roligt – ”man lär så länge man har elever” är en bra beskrivning av hur hon har sett på sitt arbete.

Det är också skolan som är Christinas hjärtefråga i politiken. Christina brinner för alla elevers och alla människors rätt till ett samhälle som av solidaritet med de svagaste strävar efter att utjämna skillnader.

Rösta på Christina och Vänsterpartiet i kommunvalet den 9 september om du också vill ha ett samhälle för alla, inte bara de resursstarka!