Ett Österåker för alla, inte bara de resursstarka!

Vårt fjärde namn på kommunlistan är Christina Wulff.

Christina har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom skolan, bland annat som rektor. Christina har alltid upplevt sitt arbete som meningsfullt och roligt – ”man lär så länge man har elever” är en bra beskrivning av hur hon har sett på sitt arbete.

Det är också skolan som är Christinas hjärtefråga i politiken. Christina brinner för alla elevers och alla människors rätt till ett samhälle som av solidaritet med de svagaste strävar efter att utjämna skillnader.

Rösta på Christina och Vänsterpartiet i kommunvalet den 9 september om du också vill ha ett samhälle för alla, inte bara de resursstarka!