MOTION: För ett jämställt och tryggare Österåker

Hösten 2017 uppmärksammade folkrörelsen #metoo det utbredda samhällsproblemet med sexism, sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor – i skolan, i hemmet, på våra arbetsplatser och i samhället i stort. Hundratusentals kvinnor har vittnat om den otrygghet som kvinnor upplever i vårt samhälle.

Nu vill #metoo gå vidare med arbetet för att göra Sverige tryggt. Den 6 mars överlämnade därför en grupp initiativtagare till de 65 olika metoo-upprop en kravlista till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Bland kraven nämns bättre sex- och samlevnads- och samtyckesundervisning i skolan, mer pengar till kvinnojourer, en nationell visselblåsarfunktion för landets skolor, ökad satsning på stöd och behandling, skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet.

Kraven på ett tryggare samhälle innebär att också kommuner och kommunpolitiker måste ta den otrygghet tusentals vittnade om under #metoo på allvar. Vi bör ta fram förslag på åtgärder för ett jämställt och tryggare samhälle. Vi menar att kravlistan som överlämnades till jämställdhetsministern utgör en utmärkt grund för att jobba lokalt.

Exempel på konkreta åtgärder utifrån #metoo kravlista som Österåker skulle kunna vidta:

  1. Satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning i skolor.
  2. Stärkt arbete mot sexuella trakasserier. En visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända sig för att få hjälp mot sexuella övergrepp och trakasserier.
  3. Ett utbildningsmoment för att motverka sexism, destruktiva könsroller och sexuellt våld införs för kommunanställda.
  4. Aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet. Arbeta förebyggande i den kommunala verksamheten och med det lokala näringslivet för att motarbeta sexuella trakasserier.

Vi yrkar att:
Österåker tar fram lokala åtgärder utifrån #metoo rörelsens kravlista för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp, trakasserier och övergrepp mot kvinnor.

Francisco Contreras
Vänsterpartiet i Österåker

Ann-Christine Furustrand
Socialdemokraterna i Österåker