Miljöarbete

Vänsterpartiets ställningstagande gällande ett framtida reningsverk i Österåker

Vänsterpartiet Österåker har noggrant undersökt de olika alternativen i Roslagsvattens utredning med utgångspunkt i ett miljö- och klimatperspektiv. Båda alternativen, utbyggnad av Margretelund och exploatera ny mark i Täljö, innebär ingrepp i miljön som måste vägas mot den nödvändiga utökningen av ett framtida reningsverks kapacitet.

Vi har nu kommit fram till att vi kommer att rösta i linje med Roslagsvattens rekommendation – utbyggnad av det befintliga reningsverket i Margretelund/aktivslam – men med några viktiga tillägg:

• Provtagning och analys av föroreningar som t.ex mikroplaster, PFAS/PFOS (högfluorerade ämnen med mycket negativ inverkan på allt levande) och läkemedel.

• Österåker ska delta i tester som SVU, Svenskt Vatten Utveckling, genomför i reningsanläggningar för att reducera läkemedelsrester och mikroplaster.

• Utreda möjligheten för en lokal biogasstation.

• Ta fram en hållbar lösning för transporter av till och från reningsverket, hållbar ur miljö- och hälsoperspektiv för de boende i området.

.

.Bild: Susanna Sandström

Kopiera länk