Angående arvoden för Alliansens hemliga möten

Pressmeddelande 2019-09-06
Vänsterpartiet i Österåker

Med anledning av Socialdemokraternas pressmeddelande om att det betalas ut arvoden för Alliansens hemliga möten i strid med arvodesbestämmelserna.

– Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på det som kommit fram om utbetalningar av arvoden för interna möten inom Alliansen. Vi har tillsammans tagit fram arvodesbestämmelser som reglerar vad som gäller avseende arvoden för kommunala uppdrag. Har Alliansen brutit mot bestämmelserna är det allvarligt. Vi politiker har en skyldighet att följa regler och bestämmelser och i synnerhet se till att skattepengarna används på ett korrekt sätt, säger Francisco Contreras gruppledare för Vänsterpartiet i Österåker.

– Vänsterpartiet kräver en förklaring från Alliansen och i synnerhet från Kommunstyrelsen ordförande Michaela Fletcher. Vi vill också att Arvodesberedningen med representanter för samtliga partier träffas omgående och att det tillsätts en utredning med representanter för samtliga partier. Vi kräver också att arvoden som betalats ut i strid med arvodesbestämmelserna ska betalas tillbaka omgående, säger Vänsterpartiets gruppledare.