BUDGET 2018: Vänsterpartiet Österåkers budgetförslag

Ett tryggt och hållbart Österåker

Francisco Contreras, gruppledare i Vänsterpartiet Österåker:
“Vi vill att Österåker ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Med tanke på de utmaningarna vi har framöver är en skattesänkning inget seriöst alternativ. Resurserna behövs för att lösa den akuta lokalbristen i skolan, finansiera en underbemannad äldreomsorg och erbjuda elever med behov av särskilt stöd en likvärdig skolgång som de har rätt till. Med vår budget tar vi ett tydligt ansvar för likvärdighet i skolan, för miljön och för trygghet.”

“Vi satsar extra mycket på likvärdighet i skolan. Vi vill att Österåker öppnar en kommunal resursskola och säkerställer ett fungerande undervisningsstöd för barn och elever som har behov av särskilt stöd. Vi föreslår också att skolskjuts beviljas för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.”

Andreas Lennkvist, ledamot i Kommunstyrelsen i Österåker:
“Vi vill att Österåker ska vara en ledande kommun i omställningen till ett mera hållbart och klimatsmart samhälle. Vi vill att Österåker ska bli en fairtrade certifierad kommun och vi föreslår också att det tas fram en plan för att göra Österåker till en cykelkommun. Det behövs också riktat stöd för att främja ekologisk och närproducerad mat i verksamheten.”

“Österåker ska vara en trygg kommun. Därför satsar vi på förebyggande arbete med fler fältare. Vi vill även öka insatserna för jämställdhet och motverka mäns våld och hot mot kvinnor. Barnombud är också en viktig prioritering. Vi föreslår ökade resurser för att bekämpa kriminaliteten.”

Ett axplock av våra förslag:

  • Extra resurser för att minska elev- och barngrupper
  • Starta kommunal resursskola
  • Skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.
  • Gör Österåker till en cykelkommun
  • Ett fairtrade certifierat Österåker
  • Halvera avgiften till musikskolan
  • Starta en Kommunal hemtjänst
  • Tillsätta en Konsumentvägledare
  • Starta ett Ungdomens Hus
  • Extra resurser till Trygg i Österåker för att bekämpa droger och kriminalitet
Vill du veta mer? Läs hela budgeten här som PDF: 
Osteraker_Budget_2018_Vansterpartiet

Kontakt:
Francisco Contreras, gruppledare i Vänsterpartiet
0707 953 842
[email protected]

Andreas Lennkvist, ledamot i Kommunstyrelsen
0735 020 204
[email protected]