DEBATT: Ta ert ansvar Alliansen

Ta ert ansvar Alliansen, elever med funktionsnedsättningar måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd.

Österåker hade en välfungerad specialpedagogisk undervisning och pedagoger med hög kompetens med bland KÖV-grupper och tal- och språkklassen. Alliansen stängde den kommunala verksamheten med resursskolor/klasser/grupper med argumentet att den kommunala verksamheten stred mot skollagens bestämmelser. Högsta Förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att det inte strider mot skollagen att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd (Mål 3086-16, 2017-06-28). Alliansen har helt enkelt på felaktiga grunder avvecklat en välfungerande verksamhet riktad till barn med olika funktionsnedsättningar.

Nu med Högsta Förvaltningsdomstolens meddelande finns det inga ursäkter. Österåker måste bygga upp igen ett kommunövergripande stöd riktat till barn med särskilda behov. Elever med funktionsnedsättningar måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt genom anpassning av miljön och undervisningsformerna. Skollagen ger varje elev rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. Alliansen måste ompröva sitt beslut att stänga den kommunövergripande verksamheten riktad till barn med funktionsnedsättningar. Österåkers kommun måste ta sitt ansvar för en likvärdig skolgång.

Francisco Contreras (V)