bokcirkel Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21: a århundradet.

Vänsterpartiet i Österåker bjuder in till bokcirkel
Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21: a århundradet. (Redaktörer: Daniel Suhonen, Göran Therborn och Jesper Weithz)
Under rådande omständigheter kommer cirkeln att genomföras via Zoom. Första träffen planeras till söndag 25 april, kl 16 – 17. Då kommer vi gemensamt överens om när det är lämpligast att träffas och hur många träffar vi tycker att vi behöver.
Anmälan görs till [email protected]vansterpartiet.se

Bygg en ny kommunal grundskola vid Hackstaskolan och bygg ut Österåkers Gymnasium

Österåker behöver en långsiktig skolutveckling bortom ideologiska skygglappar. Vi måste sätta eleverna först och utgå från utbildningsbehoven. Ekonomiska kalkyler och affärsintressen får inte fortsätta styra skolpolitiken i Österåker.
– Vänsterpartiet vill att en ny kommunal grundskola byggs vid gamla ”Hackstaskolan” och att Österåkers Gymnasium ska vara kvar på en centralt belägen plats och byggas ut så att fler elever får plats och inte tvingas söka sig till andra kommuner, säger Vänsterpartiets gruppledare Francisco Contreras
Österåker står inför ett behov av nya grundskolor. Vi har en inflyttning på ca 1 000 personer varje år. Idag finns totalt 7 141 elever i årskurs F-9 i Österåker, varav 882 går i skolor utanför kommunen. Redan till år 2025 prognostiseras det totala antalet elever i årskurs F-9 att öka med 939.
– Österåker behöver bygga 2-3 nya grundskolor. Vänsterpartiet vill därför att det byggs en kommunal grundskolan vid gamla Hackstaskola. Fastigheten har ett skolkök, en matsal och en idrottshall. Vi lämnade in i januari i år en motion om att bygga en F-9 skola där. Vi hoppas att fler partier stödjer denna motion, säger Mauricio Contreras, ledamot i Förskole- och grundskolenämnden (V).
Ett problem vi har idag är antalet gymnasieplatser är för få i Österåker. Många Österåkerselever som vill gå på populära Österåkers Gymnasium (ÖG) får inte plats. Statistik från gymnasieantagningen visar att 57% behöriga elever som sökte till ÖG hösten 2019 fick inte plats. De tvingas därför söka sig till andra kommuner.
– Vi anser att det är hög tid att bygga ut gymnasieskolan i Österåker. Österåkers Gymnasium måste expandera. Elever ska inte behöva söka sig till andra kommuner för att få en gymnasieplats. Vi arbetar även aktivt för att alla elever oavsett behov ska få den utbildning som de har rätt till. I vår kommun ska ingen elev lämnas utanför, säger Andreas Lennkvist Manriquez andre viceordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (V).

Mer pengar till svensk äldreomsorg

Hurra! Vänsterpartiet ordnar mer pengar till svensk äldreomsorg. Vänsterpartiet har tillsammans med M och KD lagt fram ett förslag till extrabudget som riksdagen nu har sagt ja till. Det innebär välkomna tillskott till äldreomsorgen. Kommunerna tilldelas i en extrabudget 2 miljarder kronor för att minska antalet timanställda och 1 miljard tillförs för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. Nu måste vi se till att Österåkers kommun gör det.

Coronakommissionen pekade på problemet med att så många i äldreomsorgen bara är timanställda. Varje äldre får då träffa fler olika personal och det blir mer smittspridning. Därför är trygga jobb så viktigt. Trygga jobb i äldreomsorgen räddar liv.