8 mars – Internationella kvinnodagen

Christina Wulff, ordförande i Vänsterpartiet i Österåker, har ordet:
Den internationella kvinnodagen, som firas den 8:e mars, instiftades. 1910 av den andra internationalen på initiativ av Clara Zetkin. Dagen skulle uppmärksamma kampen för kvinnlig rösträtt och jämlikhet mellan könen. FN beslöt 1978 att föra upp 8:e mars på listan över internationella högtidsdagar och från att ha varit en dag där man uppmärksammade kvinnors kamp för lika rättigheter har innehållet förskjutits mot en mer opolitisk dag där man ”firar” kvinnan.
Sverige har kommit långt i frågan om politisk, ekonomisk, kulturell och rättslig jämlikhet men har fortfarande mycket kvar att arbeta med. Kvinnor har t.ex fortfarande lägre löner vid lika arbete och utbildning, högre uttag av VAB och deltidsarbete vilket avspeglar sig i lägre pensioner. Våld mot kvinnor i nära relationer har ökat under pandemin enligt Jämställdhetsmyndigheten och samma myndighet har publicerat en delrapport där en av tre kvinnor uppger att de utsatts för sexuella trakasserier. Folkhälsomyndighetens rapport från 2019 visar samma tydliga mönster. Patriarkala strukturer gör sig påminda inom många områden.

Läs mer