artikel

Bättre smittskydd med trygga arbetsvillkor

I dag arbetar många timvikarier i äldreomsorgen, vilket innebär att många olika personer rör sig i verksamheterna från dag till dag. De har villkor som innebär att det kan vara svårt att tacka nej till arbete på grund av sjukdom och har få anledningar att fortbilda sig och bidra till en högre kunskap om smittspridning. En av de största riskerna för smittspridning inom äldreomsorgen är att de anställda har otrygga anställningsvillkor och arbetsmiljö.

I Österåker drivs både äldreboenden och hemtjänsten av bolag och kommunen kan därför inte direkt påverka anställningsvillkoren för att skydda sina kommuninvånare. Dock är läget nu akut. Smittan har tagit sig in i den svenska äldreomsorgen, så även i Österåker.
Vänsterpartiet i Österåker föreslår därför att kommunen kontaktar bolagen som driver äldreboenden och hemtjänst för att se över anställningsvillkoren och erbjuda timanställda månadsanställning så att fler kan anställas motsvarande heltid till och med sista september.

Med trygga anställningsvillkor får Österåker ett bättre smittskydd för både personal och omsorgstagare. Genom att erbjuda de som jobbar mot äldreboenden och hemtjänst månadsanställningar kan vi minska smittspridningen. Med trygga arbetsvillkor ökar också möjligheten att timanställda stannar hemma vid symtom, då man inte behöver oroa sig för inkomstbortfall.

Kopiera länk