Arvoden till Allianspolitikerna saknar kommunalrättsligt stöd

Pressmeddelande 2020-04-20

– Det är mycket allvarligt hur Alliansen betalat ut pengar till sina egna politiker i strid med kommunens regler. Det är under all kritik att politiker inte följer reglerna och tillskansar sig skattebetalarnas pengar på det här sättet. Vi politiker har en skyldighet att följa regler och bestämmelser och i synnerhet se till att skattepengarna används på ett korrekt sätt, säger Francisco Contreras gruppledare i Vänsterpartiet Österåker.
– Både kommunrevisionen och revisionsfirman PwC är tydliga att det saknas kommunalrättsligt stöd att betala ut sammanträdesarvoden för fyra politiker i Alliansen. Utbetalningar av arvoden, för deltagande i Allians- AU respektive Alliansberedningen, har skett utan grund och genom ett obehörigt beslutsfattande.
– Vänsterpartiet i Österåker kräver att arvoden som betalats ut i strid med kommunens interna regler ska betalas tillbaka omgående. Det handlar om 214 598 kronor för år 2019. Vi tillstyrker också Kommunrevisionens riktade anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande för obehörigt beslutsfattande. Vi kräver också att det görs en utredning även för de utbetalningar som Alliansen gjort till sig själva i strid med kommunens bestämmelser de senaste sex åren, säger Francisco Contreras gruppledare i Vänsterpartiet Österåker.