Lunch på lokala restauranger för gymnasielever

Lunch för våra gymnasieelever på lokala restauranger

Coronavisurets utbrott ställer enorma utmaningar för vårt samhälle.  Det görs nu stora insatser för att förhindra spridningen. En viktig försiktighetsåtgärd är att stänga gymnasieskolorna och bedriva undervisningen på distans. Men våra elever vars skolor har stängts behöver ändå få lunch varje dag precis som under en ordinarie skolgång.

Samtidigt vet vi att våra lokala restauranger går knackigt med få lunchgäster. Av förståeliga skäl har antalet lunchgäster minskat markant vilket riskerar att flera restauranger går i konkurs.

Vi föreslår att kommunen ska fortsätta erbjuda lunch till gymnasieeleverna genom ett samarbete med lokala restauranger. På det sättet ser vi till att eleverna får en måltid under sin skolgång och vi stöttar våra lokala restauranger och värnar om näringslivet i Österåker.

Konkret skulle vårt förslag innebära att kommunen subventionerar lunchen, måndag till fredag, för gymnasieelever om de väljer att hämta mat på någon av kommunens lokala restauranger.