Vänsterpartiet Österåker – Budget 2020

Skattehöjning med 66 kronor per månad för att klara skolan, vården och omsorgen
 
– Österåkers ekonomi påverkas av den ekonomiska konjunkturen. Den svenska ekonomin börjar mattas av, arbetsmarknaden försvagas och skatteintäkterna kommer inte att öka i samma takt som tidigare år. För att Österåker ska kunna erbjuda kommuninvånarna en god och effektiv verksamhet föreslår vi därför en skattehöjning med 25 öre. Det är för en medelinkomsttagare i Österåker en skattehöjning på 66 kronor i månad, säger Francisco Contreras gruppledare för Vänsterpartiet i Österåker.
 
– En skattehöjning på 25 öre ger Österåker ytterligare 30 miljoner i skatteintäkter. Vi vill också halvera politikerarvoden från tolv miljoner till sex miljoner. Totalt ger detta 36 miljoner mer till skolan, vården och kultur- och fritid, säger gruppledaren i Vänsterpartiet i Österåker
 
– Vi vill prioritera skolan, klimatarbetet och jämställdhetsarbetet. Elevhälsan och mindre barn- och elevgrupper måste prioriteras. Vi vill att Österåker utlyser klimatnödläge och främjar cykling. Vi lägger den grönaste budgeten i Österåker. Kommunen måste förstärka sitt arbete för jämlikhet mellan könen, bekämpa könsdiskriminering och stoppa mäns våld mot kvinnor, säger Golriz Kamangar, ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.