artikel

DET FINNS BARA ETT JORDKLOT

”Klimatförstörelsen är en etisk fråga genom att vara en orättvisa gentemot kommande generationer och man bör därför engagera sig för att minska den orättvisan” (Billy Larsson Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet, 2018)

Klimatgruppen, startad av oss i Vänsterpartiet men partipolitiskt obunden, jobbar vidare mot Klimatdagen den 27:e april. Hela Folkets hus står till vårt förfogande under dagen och programmet håller på att ta form. Markku Rummukainen, professor i klimatologi, kommer att presentera FN:s klimatrapport som kom i höstas, ETC föreläser om sitt klimatprogram och på klimatvågen kommer man att kunna väga sitt klimatavtryck – dessa är några av dagens aktiviteter.  Känner du att du vill göra en insats för en ökad kunskap och ett ökat engagemang för Jordens framtid genom att delta i planeringen och genomförandet av Klimatdagen, kontakta Linus Bjelkengren, [email protected]

Klimatgruppen

Kopiera länk