Bostäder för alla

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter ska alla människor ha möjlighet till ett eget hem. Vänsterpartiet tycker dessutom att det ska ske till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sverige.

Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Om vi vill att unga ska kunna bo kvar i Österåker behöver de ha någonstans att bo.

Därför vill vi:

Säkerställa att minst 50% av det som byggs de kommande fyra åren måste vara hyresrätter.

Ta fram en bostadsförsörjningsplan. Vi behöver bra bostäder till rimliga kostnader.

Ställa krav på det kommunala bostadsbolaget. Armada och privata entreprenörer för att öka byggandet av hyresrätter.