Vänstern framåt i Österåker

Tack till er alla som röstade på Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har gått framåt i hela landet, 7,9 % i Riksdagsvalet och 10,5 % i Landstingsvalet i Stockholms län.

I Österåker har vi gjort ett bra kommunval 4,8 % och vi har ökat med ett mandat i kommunfullmäktige till tre mandat. Vi är det enda oppositionsparti som går framåt i kommunen.Vänsterpartiet i Österåker växer. Vi har fördubblat vårt medlemsantal och det är många som nu vill engagera sig.

Vi har nu ett ansvar att se till att bli en konstruktiv opposition som både granskar och lägger fram alternativ till moderaternas politik. Vi ska vara en röst för både de som röstat på Vänsterpartiet och för alla de kommuninvånare som vill ha ett mänskligt, jämlikt, antirasistiskt och klimatsmart Österåker.

Bostäder för alla

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter ska alla människor ha möjlighet till ett eget hem. Vänsterpartiet tycker dessutom att det ska ske till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sverige.

Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Om vi vill att unga ska kunna bo kvar i Österåker behöver de ha någonstans att bo.

Därför vill vi:

Säkerställa att minst 50% av det som byggs de kommande fyra åren måste vara hyresrätter.

Ta fram en bostadsförsörjningsplan. Vi behöver bra bostäder till rimliga kostnader.

Ställa krav på det kommunala bostadsbolaget. Armada och privata entreprenörer för att öka byggandet av hyresrätter.