MOTION: Buräggsfria upphandlingar och inköp i Österåkers kommun

Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Den slår också fast att djur endast får hållas så att deras hälsa främjas. Lagen är dock en ramlag, som lämnar över till regeringen och till Jordbruksverket att meddela detaljregler.

Vad det gäller hönor som hålls för äggproduktion så stadgas det i djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, sittpinne och ströbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, till exempel att de ska ha tillräckligt med utrymme.

Det serveras omkring tre miljoner måltider, varje dag, i skola, vård och omsorg. Hur många ägg och vilka ägg som serveras där, gör avtryck. Kommuner, landsting och andra upphandlare av livsmedel kan göra stor skillnad genom att inte upphandla och servera burägg.

Fortfarande hålls omkring en miljon, av Sveriges åtta miljoner hönor, i burar. Burarna kallas för ”inredda” eftersom de rymmer rede, sittpinnar och ströyta.

I en inredd bur hålls upp till 16 hönor och ytan per höna motsvarar ungefär ett A4-ark. Det är så trångt att de inte ens kan sträcka på sina vingar. Det finns en ströyta som ska fungera både som ströbad och sprättyta. Ströytan behöver bara vara tillgänglig för hönorna fem timmar per dygn och den är alldeles för liten för att räcka till alla hönorna.

Kritiken mot att hålla hönor i burar för produktion av ägg är och har de senaste åren varit massiv, både i Sverige och internationellt. Willys, Coop, Hemköp, Lidl, PrisXtra och Netto har tagit bort buräggen ur sina sortiment. Compass Group, som är verksamma i omkring 50 länder runt om i världen och bara i Sverige levererar mer än 50 000 matportioner varje dag till restauranger, sjukhus, skolor och konferenser, beslutade under 2016 att de ska upphöra med användningen av burägg. Fler företag som antagit policys mot burägg är Sodexo, Rema 1000, InterContinental Hotels Group, Aldi Sud och Aldi Nord.

Försäljningen av burägg i butik är låg, då många konsumenter väljer bort de äggen av hänsyn till djuren. Istället används buräggen, som utgör 15 % av den svenska äggproduktionen, i färdigprodukter och storkök.

Idag har 38 av Sveriges kommuner fattat beslut om att vara buräggsfria i sina upphandlingar. Det är inte mer än rätt att Österåker ansluter sig och blir ytterligare en kommun som väljer bort buräggen i upphandlingarna.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att Österåkers kommun avstår från att upphandla eller köpa in burägg.

Andreas Lennkvist (V)