MOTION: Motverka våld i hemmet med huskurage

Ingen ska behöva vara rädd för att utsättas för våld. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som är av högsta prioritet och vi måste agera för att förhindra det på alla fronter.

Våldet sker ofta hemma, men många gånger finns det grannar som både hört, sett och känt en oro vad som händer. Många vill hjälpa till men kanske inte vet hur. Huskurage är ett initiativ med målet att förhindra våld i nära relationer. Denna metod ger grannarna verktyg för att agera med hjälp av en policy som säger att vi som grannar inte tänker ignorera om vi känner en oro för att någon kan råka illa ut. Det handlar om civilkurage där vi bor. En dörrknackning och ett samtal kan de förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet, inte minst förhindra lidande för de barn som drabbas. Det är enkelt – ett dokument sätts upp på anslagstavlan i varje port och ett brev skickas ut till hyresgästerna. Det kombineras med fördel med utbildning för till exempel fastighetsskötare och annan personal i bolaget.

Fler och fler bostadsbolag och bostadsrättsföreningar antar nu Huskurage till exempel har beslut fattats på kommunal nivå av Karlstad, Nacka, Norrtälje, Tyresö, Värmdö och Sundbyberg kommun. Jag anser att det bör vara en självklar del även i Österåkers kommuns trygghetsarbete. Österåker bör vara en trygg kommun för alla.

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
Att ge Armada Fastighets AB i uppdrag att anta och implementera policy och rutin för huskurage.

Andreas Lennkvist (V)