MOTION: Förläng serveringstiderna för alkoholhaltiga drycker

Österåkers kommun har som mål att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka. En skärgårdskommun i världsklass. För att nå de målen krävs det att Österåker blir en ännu bättre turist- och studentkommun och då krävs det att politikerna lyssnar på de behov som finns; dels hos turister och studenter, men också invånare och företagare i Österåker. Detta gör vi bland annat genom att tillåta utökade uteserveringstillstånd på Österåkers restauranger. Österåker kan bli en otroligt konkurrenskraftig kommun i norra Stockholm och måste därför ges möjlighet att konkurrera på samma villkor som andra attraktiva kommuner både i länet och runt om i Sverige och världen – även när det kommer till utelivet.

Ingen restaurang blir tvingad att ha öppet längre, men att möjligheten finns tror jag är ett steg i rätt riktning. I andra städer så som Visby och Kalmar, vilka har tillåtit restauranger att utöka serveringstillstånd, visar även statistiken att antalet anmälda våldsbrott har minskat drastiskt, vilket är någonting väldigt positivt. I Visby gick de anmälda våldsbrotten ner med hela 73 % sedan de tillät restaurangerna att utöka sina serveringar 03.00 istället för 02.00.

I Kalmar har krogsrelaterade bråk halverats sedan de tillät förlängda serveringstillstånd. Detta i kombination med att restaurangägare och invånare i Österåker visat intresse för en sådan förändring är goda anledningar till att förlänga uteserveringstillstånden även i Österåkers kommun.

Idag tillåter dessutom kommunen att i slutna sällskap få sin dryck serverad ute fram till 24:00 medan icke slutna sällskap måste gå in vid 22:00. Att inte erbjuda företagen och medborgarna samma möjligheter oavsett om de hyrt restaurangen eller inte är inte bara direkt orättvist utan det är också att lägga en död hand över kommunens uteliv. Värt att påpeka är även att motionen inte föreslår en förlängning utav öppettiderna utan endast en ändring av tiderna för uteservering. De flesta av kommunens restauranger och barer kommer således även i fortsättningen att stänga runt 01:00. Däremot utökas möjligheten att servera alkohol utomhus från 22:00 till 24:00.

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
Att ändra de kommunala reglerna så att servering av alkoholdrycker utomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 24.00 och därmed göra reglerna lika för såväl slutna sällskap som för alla

Andreas Lennkvist (V)

MOTION: Förhindra skatteflykt inom offentlig upphandling i Österåkers kommun

Österåkers kommun och de kommunala bolagen upphandlar för många miljoner kronor varje år. Som upphandlare ger vi försörjning åt mängder av företag. Villkoren i våra upphandlingar får därför stora konsekvenser för dessa företag, deras anställda, för Österåkers ekonomi liksom för samhällsekonomin i stort.

Många rapporter med svindlande siffror belyser hur det offentliga upphandlar varor och tjänster från företag som sedan undanhåller sina pengar utomlands för att undvika beskattning. SvD Näringslivs granskning ”Välfärdens nya ägare” visar till exempel att det varje år går 30 miljarder skattekronor till 16 riskkapitalägda koncerner. Ur dessa skattemedel genereras en vinst på nära 2,9 miljarder kronor. Riskkapitalbolagen gör alltså stora vinster – och många av dem gör också sitt bästa för att undanhålla dessa vinster från beskattning. Enligt Skatteverket omsatte de fem största välfärdsbolagen 22,4 miljarder kronor under 2014, hade en vinst på uppskattningsvis 1,2 miljarder – men betalade bara 26 miljoner kronor i skatt. Den mest populära metoden som riskkapitalbolagen använder sig av för att undvika skatt är att registrera sig i så kallade skatteparadis.

Detta undanhållande av skatt är samhällsfarligt på flera sätt. Förutom det självklara att vi behöver intäkter för att klara finansieringen av vår välfärd, undergräver detta också skattemoralen och skapar osunda konkurrensförhållanden. Det blir svårt för seriösa aktörer att lämna lika attraktiva bud vid upphandlingar som de aktörer som undanhåller skatt. Diverse välfärdsskandaler visar också att riskkapitalbolagens vinstintressen går ut över kvaliteten.

Andra kommuner har i regler eller policy för sina upphandlingar tagit ställning mot att samarbeta med aktörer som undanhåller skatt. Kalmar anger att ”Våra leverantörer skall beskatta vinsten där den uppstår. Leverantörerna får inte ha någon koppling till det vi i dagligt tal kallar skatteparadis”. Nybro kommun har en likartad formulering. Ett tredje exempel finns i Växjö, där man slagit fast att ”Växjö kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också beskattas i Sverige.” Detta bör Österåker ta efter.

Jag är övertygad om att såväl kommunens invånare som politiker delar vår uppfattning att skattebetalarnas pengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt och inte flyttas från land till land för att undgå beskattning.

Jag yrkar därför:
Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i sin upphandlingspolicy utforma regler för inköp och anbud som utesluter företag som har kopplingar till så kallade skatteparadis.

Andreas Lennkvist (V)