DEBATT: Vi vill ha kvar den kommunala hemtjänsten

Alliansen har nu bestämt sig för att privatisera hemtjänsten. Det är ett beslut som tyvärr bygger på kortsiktighet och som fattats på ett bristande underlag. Det finns ingen omtanke om vare sig de kommuninvånarna som behöver vård, de anställda som nu förlorar sina jobb eller skattebetalarna.

Beslutet saknar en demokratisk förankring, kommunfullmäktige har inte fått uttala sig i ett så viktigt beslut. Vi anser att kommunfullmäktige ska fatta beslutet och det är oklart om det finns en politisk majoritet för en avveckling av den kommunala hemtjänsten. Vad säger KD och de andra småpartierna i den styrande majoriteten eller SD som stödparti till Alliansen?

Att avveckla den kommunala hemtjänsten är att försämra valfriheten för våra kommuninvånare. Det finns flera kommuner som har insett detta och återinfört kommunal hemtjänst. Det är även oklart om vad detta innebär ekonomiskt, det hastiga beslutet saknar en ekonomisk långsiktighet.  De 240 kommuninvånare som idag får vård och hjälp från den kommunala hemtjänsten måste fortsätta få service som bekostas av kommunen, oavsett om den drivs kommunalt eller privat. Kommer de privata utförarna att kunna göra jobbet billigare? Kommer de kunna behålla samma kvalitet?

Vi vill ha kvar den kommunala hemtjänsten. För oss handlar det om att utveckla hemtjänsten med en valfrihet som ska ­fokusera på vilken hjälp den enskilde vill ha och hur den utförs och där de äldres inflytande över innehållet ökar.

Aline Österlind
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden (V)

Francisco Contreras
Gruppledare i Kommunfullmäktige (V)