PRESSMEDDELANDE: Bättre balans mellan alternativen inom hemtjänsten

De som är berättigade till hemtjänst men inte vill eller kan välja hemtjänstutförare fördelas i turordning mellan de olika utförarna i Österåker. Dagens ickevalsalternativ medför att den kommunala hemtjänsten tilldelas vart sjunde eller åttonde av dem som bedöms vara i behov av stöd. Med ytterligare aktörer skulle fördelningen bli ännu mer ojämn.

Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Österåker en rad förändringar genom en motion till kommunfullmäktige:

  • Valfrihet är en viktigt, men konkurrens måste ske på lika villkor och därför vill vi se en bättre balans mellan de olika alternativen inom hemtjänsten. Vill att den kommunala hemtjänsten har hälften av alla uppdrag, och tilldelas alla uppdrag om man inte aktivt väljer någon annan utförare, säger Marie Ende i en kommentar.
  • Den kommunala verksamheten ska kunna erbjuda tjänster ifall någon privat utförare inte längre kan eller vill bedriva verksamhet samt ger kommunen valet att säga upp ett dåligt avtal, därför är vår motion viktig, säger Marie Ende.
  • Den kommunala hemtjänsten är viktig för att säkerställa att kommunen kan erbjuda de tjänster som efterfrågas och behövs där privata aktörer inte kan, därför är den här frågan central, säger Aline Österlind.

Hur fördelningen av ”ickeval” görs är upp till kommunen att besluta, vissa kommuner har olika sorters turordning likt Österåker, och vissa kommuner har hemtjänst i egen regi som enda ickevalsalternativet.

För mer information kontakta:

Marie Ende, ledamot i kommunfullmäktige, S
[email protected]
070-21 80  706

Aline Österlind, ersättare i kommunfullmäktige, V
[email protected]
070-794 24 81

Kristian Krassman, politisk sekreterare
[email protected]
076-836 99 67

INTERPELLATION: Om rån, bilbränder och ryktesspridning

Vi bör på fullt allvar ta de senaste veckornas rapporter från polisen om rånförsök och bilbränder i Österåker. Det vore allvarligt om det uppstår en våg av våldsbrott i kommunen. Vetenskapliga rapporter från bl a BRÅ visar på en våldsminskning i Sverige. Till exempel har antalet offer för våldsbrott minskat. Men vi måste fråga oss om Österåker går i motsatt håll? Har brottsligheten ökat i Österåker?

I brist på information har det satts igång en gränslös ryktesspridning i kommunen. Det sprids nu föreställningar om en otrygg kommun och om att polisen inte gör något. Ryktesspridningen överröstar polisarbetet. Det är dock inte unikt för vår kommun. Ryktesspridning sker numer nästan alltid när ett brott begås i Sverige. På Facebook florerar rykten om bl a gärningsmännens utseende, härkomst och utövare av en viss religion. Medvetet blandas det ihop lösa (och osanna) rykten och antydningar om brotten med ”oskyldiga” frågor om nyanlända, ensamkommande barn och i fall det redan flyttat in ensamkommande barn i barackerna vid Röllingby. Dessa rykten blir till slut en sanning för vissa och skapar oro för många.

Det är mycket viktigt att kommunen arbetar mer strategiskt för att öka tryggheten och minska brotten i Österåker. Det finns behov av att samordna arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor. Likaså måste kommunen med korrekt information avväpna spridningen av rykten som riskerar att ge skjuts åt odemokratiska krafter och som sätter oskyldiga i fara.

Vi frågar Kommunstyrelsens ordförande (KSO):

Är KSO:s  uppfattning att brottsligheten ökar i Österåker?

Hur arbetar Österåker för att motverka ryktesspridningen (om brott) som förstör Österåkers goda rykte?

Vad gör Kommunen för att förhindra en ökning av brottsligheten i Österåker?

Hur samarbetar Österåker med polisen för att förhindra en ökning av brottsligheten i kommunen?

Francisco Contreras (V)