Vänsterpartiet Österåker – Budget 2020

Skattehöjning med 66 kronor per månad för att klara skolan, vården och omsorgen
 
– Österåkers ekonomi påverkas av den ekonomiska konjunkturen. Den svenska ekonomin börjar mattas av, arbetsmarknaden försvagas och skatteintäkterna kommer inte att öka i samma takt som tidigare år. För att Österåker ska kunna erbjuda kommuninvånarna en god och effektiv verksamhet föreslår vi därför en skattehöjning med 25 öre. Det är för en medelinkomsttagare i Österåker en skattehöjning på 66 kronor i månad, säger Francisco Contreras gruppledare för Vänsterpartiet i Österåker.
 
– En skattehöjning på 25 öre ger Österåker ytterligare 30 miljoner i skatteintäkter. Vi vill också halvera politikerarvoden från tolv miljoner till sex miljoner. Totalt ger detta 36 miljoner mer till skolan, vården och kultur- och fritid, säger gruppledaren i Vänsterpartiet i Österåker
 
– Vi vill prioritera skolan, klimatarbetet och jämställdhetsarbetet. Elevhälsan och mindre barn- och elevgrupper måste prioriteras. Vi vill att Österåker utlyser klimatnödläge och främjar cykling. Vi lägger den grönaste budgeten i Österåker. Kommunen måste förstärka sitt arbete för jämlikhet mellan könen, bekämpa könsdiskriminering och stoppa mäns våld mot kvinnor, säger Golriz Kamangar, ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.

Angående arvoden för Alliansens hemliga möten

Pressmeddelande 2019-09-06
Vänsterpartiet i Österåker

Med anledning av Socialdemokraternas pressmeddelande om att det betalas ut arvoden för Alliansens hemliga möten i strid med arvodesbestämmelserna.

– Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på det som kommit fram om utbetalningar av arvoden för interna möten inom Alliansen. Vi har tillsammans tagit fram arvodesbestämmelser som reglerar vad som gäller avseende arvoden för kommunala uppdrag. Har Alliansen brutit mot bestämmelserna är det allvarligt. Vi politiker har en skyldighet att följa regler och bestämmelser och i synnerhet se till att skattepengarna används på ett korrekt sätt, säger Francisco Contreras gruppledare för Vänsterpartiet i Österåker.

– Vänsterpartiet kräver en förklaring från Alliansen och i synnerhet från Kommunstyrelsen ordförande Michaela Fletcher. Vi vill också att Arvodesberedningen med representanter för samtliga partier träffas omgående och att det tillsätts en utredning med representanter för samtliga partier. Vi kräver också att arvoden som betalats ut i strid med arvodesbestämmelserna ska betalas tillbaka omgående, säger Vänsterpartiets gruppledare.

Stoppa neddragningarna i skolan!

En våg av kritik sköljer över de nedskärningar och besparingar som nu Österåkers skolor tvingas genomföra. Lärare, föräldrar och elever uppmärksammar i både sociala medier och lokala tidningar att skolorna tvingas omplacera eller säga upp personal med väldigt kort varsel, att det införs begränsningar i inköp av skolmaterial, att projekt och pedagogiska modeller inte får fortsätta, att personalen riskerar en ökad arbetsbelastning.

Eskil som går i förskoleklass på Bergsättraskolan skriver i ett brev riktad till oss politiker ”Idag berättade vår lärare Jenny att hon måste sluta för att kommunen ska spara pengar. Jenny är jättebra och jag gillar henne så mycket. Nu är jag arg och ledsen! Undrar varför måste ni ta så dumma beslut? Jag vill ha svar!”

Vi har varnat för detta. Skolornas budget räcker inte. Moderaternas hets för att Österåker ska ha landets lägsta kommunalskatt bör inte gå utöver skolan. Det saknas pengar till kärnverksamheten. Nu tvingas rektorer och skolledningar genomföra smärtsamma åtstramningar. Men det är inte rektorerna som beslutat om de snäva budgetramarna. Det är politikerna, närmare bestämt den Moderata majoriteten, som fattat besluten om att inte ge skolorna de resurser som behövs.

Vänsterpartiet i Österåker säger nej till besparingarna inom skolan. Om vi ska leva upp till Österåkers vision om att vara ”länets bästa skolkommun” måste skolor få tillräckligt med resurser och arbetsro. Vi kräver att M-majoriteten gör om och gör rätt och ser till att omfördela mer pengar till skolverksamheten.

Christina Wulff
Ledamot i Förskole- och grundskolenämnden (V)

DET FINNS BARA ETT JORDKLOT

”Klimatförstörelsen är en etisk fråga genom att vara en orättvisa gentemot kommande generationer och man bör därför engagera sig för att minska den orättvisan” (Billy Larsson Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet, 2018)

Klimatgruppen, startad av oss i Vänsterpartiet men partipolitiskt obunden, jobbar vidare mot Klimatdagen den 27:e april. Hela Folkets hus står till vårt förfogande under dagen och programmet håller på att ta form. Markku Rummukainen, professor i klimatologi, kommer att presentera FN:s klimatrapport som kom i höstas, ETC föreläser om sitt klimatprogram och på klimatvågen kommer man att kunna väga sitt klimatavtryck – dessa är några av dagens aktiviteter.  Känner du att du vill göra en insats för en ökad kunskap och ett ökat engagemang för Jordens framtid genom att delta i planeringen och genomförandet av Klimatdagen, kontakta Linus Bjelkengren, [email protected]

Klimatgruppen

Soppa och Politik

  • Onsdag den 16/1 kl 18.30 Alceahuset, Åkersberga

Vi bjuder på soppa och bröd och ett gott samtal. Samtal med Ann- Margarethe Livh om hur vänstern kan driva kommunala frågor. Ann-Margarethe har i många år varit aktiv kommunpolitiker som ledamot i kommunfullmäktige, som oppositionsborgarråd och senast fram till november 2018 som Demokrati och bostadsborgarråd (V) i Stockholms Stad.

Obs! Vi börjar med ett kort medlemsmöte kl 18.00

 

Klimatgruppen har haft sitt första möte!

I slutet av december träffades några medlemmar som på styrelsemötet åtagit sig att arbeta med klimatfrågan i en särskild grupp. Här följer några anteckningar från mötet:

  • Vår målsättning är att genom olika aktiviteter öka kunskapen om effekterna av klimatpåverkan.
  • Vår målgrupp är främst Österåkers kommuninvånare.
  • Vi är en partipolitiskt obunden grupp som är öppen för de individer och organisationer som ansluter sig till den plattform gruppen kommer att anta. ABF Norra Stockholms län är vår samarbetspartner runt de olika aktiviteter vi kommer att genomföra, organisationen Djurens Rätt kommer särskilt att bjudas in att delta.
  • Vi planerar att senare under våren arrangera ett öppet hus under en lördag i Folkets hus. Flera programpunkter är under planering.
  • En bokcirkel runt boken ”Om inte vi, så vilka?” av Jens Holm kommer att starta under februari. Är du intresserad av att delta, kan du redan nu anmäla dig till Linus Bjelkengren, 076 8991157 alt Christina Wulff, 073 7080955. Mer info om tid och plats kommer senare.
  • https://klimatsverige.se och [email protected] är två organisationer, bland flera andra, som är värda att följa.

Tveka inte att kontakta Linus eller Christina med tankar och förslag kring gruppens arbete!

Vi Älskar Österåker